Stockholms Celloskola AB är en musikskola för de som vill satsa mer på sitt musicerande än det ges möjlighet till i de kommunala kultur- och musikskolorna.
All undervisningen sker efter elevens individuella behov och förutsättningar. Stockholms Celloskola har funnits sedan 2005.

Mini

Cello

Undervisning för barn och vuxna
Stockholms Celloskola tar emot elever från fem års ålder.
Vi välkomnar även vuxna som vill vidareutvecklas och få ut något extra av sitt musicerande.

Mål med celloundervisningen
Det är viktigt att ha ett mål med undervisningen. Det kan vara att ge barn och ungdomar en god musikalisk och instrumentalteknisk utbildning som ska kunna fungera som grund för fortsatta musikstudier. Det kan också handla om att få personlig utveckling, möjlighet att träffa musicerande kompisar samt en meningsfull sysselsättning vid sidan om skolan.

Vuxna som vill ägna en stor del av fritiden åt musicerande har
möjlighet att vidareutvecklas och uppnå sina mål. Till exempel att kunna spela i orkester, kammarmusikensemble eller ge den som spelar cello eller elcello i band en bättre kontroll över sitt instrument och uppnå en bättre kvalitet på sitt solistiska spel.

Instrumentförsäljning

Stockholms Celloskola AB   I   Skönviksvägen 241  I   122 42 Enskede   I   070-756 41 40   I   Karta   I   info@celloskola.se