Om Stockholms Celloskola

Stockholms Celloskola startades våren 2005 av cellolärare Kristoffer Arvidsson. Sommaren 2006 ombildades den till ett aktiebolag och flyttade in lokalerna i Enskede (Stureby) där verksamheten bedrivs idag. Stockholms Celloskola är en musikskola för de som vill ha högkvalitativ undervisning och satsa mer på sitt musicerande än det ges möjlighet till i de kommunala kultur- och musikskolorna. Samarbeten finns med lärare i andra instrument än cello så att ensemblespel med andra instrument kan erbjudas. Stockholms Celloskola tar även emot vuxna elever.
I samarbete med Stockholms Fiolskola kan sedan höstterminen 2010 även fiolundervisning erbjudas i Celloskolans lokaler.

Kristoffer Arvidsson undervisar på och driver Stockholms Celloskola AB. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Där studerade han cello för professor Ola Karlsson och cellometodik för Helena Råberg Schrello. Kristoffer har även fått pedagogisk och metodisk inspiration från bl a Solveig Lomnäs Saving som var hans praktikhandledare under utbildningen vid musikhögskolan. Utöver arbetet med Stockholms Celloskola är Kristoffer cellolärare vid Nordiska Musikgymnasiet där han arbetat sedan höstterminen 2007. Åren 2005 till 2008 var han cellolärare vid Ålands Musikinstitut. Kristoffer är även aktiv som cellist och spelar regelbundet på konserter, bröllop och begravningar.Länkar:

Stockholms Fiolskola
Nordiska Musikgymnasiet
Kungliga Musikhögskolan
Djuro Zivkovic - violinist, tonsättare och lärare
Kungliga Operan
Stockholms Konserthus
Rikskonserter
Sveriges Radios Symfoniorkester 

Stockholms Celloskola AB   I   Skönviksvägen 241  I   122 42 Enskede   I   070-756 41 40   I   Karta   I   info@celloskola.se