Samarbetspartners sökes

Stockholms Celloskola söker instrumentallärare och ensembler att samarbeta med.
Samarbetet kan t ex bestå i att ha utbyten, genomföra olika samspelsprojekt, resor eller läger. Verksamheten kan vara riktad till barn, ungdomar eller vuxna. Som samarbetspartner kan du finnas i eller utanför Stockholm. För dig som är verksam i Stockholm kan det eventuellt finnas möjlighet att hyra ett mindre undervisningsrum någon dag i veckan om verksamheten är förenlig med celloskolans och om möjlighet till samarbete finns.

Välkommen med idéer och förslag på samarbete!

 

Stockholms Celloskola AB   I   Skönviksvägen 241  I   122 42 Enskede   I   070-756 41 40   I   Karta   I   info@celloskola.se